Corona en adviezen rond de bevalling

In het algemeen

Wekelijks verandert het advies van het RIVM rondom het coronavirus. Wij hebben hier de informatie gepubliceerd die we bij Frieda belangrijk vinden.
Kijk ook naar de informatie rondom het thema vaccinate tegen Corona en zwangerschap!

VERLOOPT EEN INFECTIE MET COVID-19 ERNSTIGER VOOR EEN ZWANGERE VROUW?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.
Zoals bij andere infectiegolven (virale of bacteriële verkoudheid) is het raadzaam om je weerstand op peil te houden. Zorg dat je voldoende slaapt en gezond eet. Vitaminen C, B en D zijn ook belangrijk.

Waar kan ik het beste baren?

Momenteel is de kans op besmetting met het coronavirus groter in een ziekenhuissetting. Het is te overwegen om een poliklinische bevalling zonder medisch risico thuis te laten plaats vinden.
Het advies van het RIVM is om het aantal zorgverleners op de verloskamer bij poliklinische bevallingen te beperken. Op dit moment mogen er twee personen bij een bevalling zijn.
Bij een geteste besmetting met het coronavirus wordt continue CTG (hartfilmpje) geadviseerd door het ziekenhuis. Met CTG wordt de conditie van de baby gemonitord.

Het kraambed en de zorg!

Voor de kraamverzorgenden gelden dezelfde maatregelen. Het kan zo zijn dat het kraambureau een eigen beleid heeft met betrekking tot het coronaprotocol. Hierdoor kan het voorkomen dat toegezegde uren niet worden gewerkt. Wij vragen je om hier rekening mee te houden en begrip te hebben voor de uitzonderlijke situatie waarin de zorg zich momenteel bevindt.
Verder adviseren wij de kraamvisite te beperken tot een minimum. Maak er een “raamvisite” van en geniet verder van de fijne rust in je kraambed. Tijdens de aanwezigheid van de kraamzorg is geen visite gewenst (ter bescherming van de kraamverzorgende).

Wat doen wij bij Frieda:

Fysiek contact

We geven een hartengroet (in plaats van handenschudden).

Reguliere controles bij Frieda met griepachtige klachten!

Het is niet verstandig om met griepklachten naar ons of het ziekenhuis te komen. In principe gaan zwangerschapscontroles door. We vragen je om niet te komen als je griepachtige klachten hebt, nadat je in een risicogebied bent geweest of nadat je contact hebt gehad met een patiënt die positief getest is. Neem telefonisch contact op met ons indien je klachten hebt.

Gaan onze cursussen door?

Vanaf 1 juni hervatten we onze cursussen en bijeenkomsten in de praktijk op de Oostzeedijk Beneden. Hou graag ons Instagram-account in de gaten, of volg Frieda Vroedvrouwen op Facebook

Zorgvraag waarbij niet gewacht kan worden!

Bij spoed of klachten die niet kunnen wachten: neem telefonisch contact met ons op. Bij griepachtige klachten en risico op besmetting of bij een positieve test zullen wij voorzorgsmaatregelen toepassen tijdens het bezoek.

Partners met een verdenking op of bewezen COVID-19 infectie

Partners met een verdenking op of bewezen COVID-19 infectie mogen niet in het ziekenhuis komen. Wij vragen je het aan ons te melden als je partner klachten heeft en/of een bekende kweekuitslag.
Hou de kraamvisite zo beperkt mogelijk! Iedereen wil het beste voor jou en je kindje en zal dit begrijpen.

Als ik medisch wordt tijdens mijn bevalling, wat dan?

We mogen als professionnel gewoon ook weer de medische verloskamer binnen.
Je wordt dan volgens protocol over gedragen.

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 zie je of er een indicatie is om je te laten testen op COVID-19. Bij twijfel neem telefonisch contact op met je huisarts.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een COVID-19 infectie meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer kans op vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat de zwangerschap op medische gronden en voor de gezondheid van de moeder vroegtijdig beëindigd wordt.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie!

Gaat mijn afspraak met Frieda of de gynaecoloog door? Overleg met ons wat te doen in dit specifieke geval.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkapje en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf gebruiken, en fles en de borstkolf goed schoonmaken na gebruik). Omdat er risico van infectie van de baby is, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie.

Deze adviezen kunnen nog wijzigen.