Student verloskunde

Soms begeleiden wij verloskundige studenten bij Frieda. Zij krijgen bij ons de kans om ook anders naar het vak te kijken als alleen regulier gestuurd van protocollen.
Wij hopen dat jullie open staan hiervoor. Hoe wij dat kunnen invullen is zeker bespreekbaar…tenslotte hebben jullie de leiding !

Als een verloskundige in opleiding zich aanmeld bij ons, kijken wij of zij ook bij ons past en wat haar rol kan zijn tijdens het spreekuur, de bevalling en de nazorg.

Vanaf 17 oktober tot en met 2 december verwelkomen wij Anne Breugem, 4e jaars student van de opleiding Bachelor verloskunde Hogeschool Rotterdam.

Hallo allemaal,
Ik ben Anne Breugem, 21 jaar oud en 4e jaars verloskundestudent.
Zoals jullie waarschijnlijk bewust voor deze praktijk gekozen hebben, heb ik dat ook! Want, wat als verloskunde verder gaat dan de standaardprotocollen? Wat nou als er situaties, wensen en behoeftes zijn die vragen verder te kijken dan alreeds gebaande paden?
Hoe kun je als verloskundige dan nog steeds goede zorg blijven leveren? Zorg waarbij de gezondheid van moeder en kind gewaarborgd blijft, maar er ook echt gekeken wordt naar de persoon zelf?
Tijdens deze stage bij jullie, hoop ik daar meer een beeld op te krijgen!
Verder hoop ik mijn verloskundige vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen en daarom zal ik bij het spreekuur, bevallingen en kraamvisites aanwezig zijn. Mocht u bezwaar hebben tegen mijn aanwezigheid, geeft dat zeker aan!
Ik hoop dat jullie mij zullen gaan leren kennen als een vriendelijk, integer en (meestal:) vrolijke aanstaande verloskundige.
Buiten de verloskunde help ik graag thuis een handje mee, houd ik ervan om lekker buiten te zijn, te sporten, te lezen, muziek te maken, en… Ik verveel me niet zo snel!
Tot over een paar weken!

Groeten,
Anne Breugem