Echo, CTG en Doptone

Invloed door ultrasone screening

Echoscreening in beeld en geluid heeft een ingrijpende ontwikkeling op de kunst van de verloskunde, die verantwoordelijk is voor een natuurlijke geboorte, en deze sterk beïnvloed naar de technische verloskunde. Het zijn de zogenaamde CTG (de Cardio-Toko-Graph), de Dopton voor hartgeluidmonitoring en het ultrasone apparaat voor beelddiagnostiek.

Wat uitleg over de echo

Echografie, of echografisch onderzoek, is het gebruik van ultrasone golven om organisch weefsel in de geneeskunde te onderzoeken. Het onderzoek werkt met voor de mens onhoorbare geluidsgolven op het echo-principe, vergelijkbaar met de echolood in de zeevaart.

Vanuit fysiek oogpunt verwijst ultrageluid naar geluidsgolven boven het menselijk gehoorbereik. Het menselijk oor kan geluiden tot ca. 16-18000 Hz waarnemen. Het ultrasone bereik ligt tussen 20.000 Hz en 1.000 MHz. Sommige dieren, zoals B. honden, walvissen en vleermuizen hebben een gehoorbereik dat deels in het ultrageluidbereik ligt.

Prenatale echografie creëert echter secundaire trillingen in de baarmoeder van een vrouw die het kind kan horen. Deze geluiden hebben het volume van een metro die een station binnenkomt – namelijk 100 decibel.

De echoscopist heeft een transducer nodig voor echografie. Die zendt ultrasone golven uit. De geluidsgolven worden geabsorbeerd of gereflecteerd in het lichaam van de patiënt, afhankelijk van het type weefsel. De transducer vangt op zijn beurt de gereflecteerde geluidsgolven op.
Het fungeert dus afwisselend als geluidszender en geluidsontvanger. De gereflecteerde geluidsgolven worden omgezet in elektrische impulsen, versterkt met het ultrasone apparaat en weergegeven op een scherm. De echoscopist krijgt ofwel tweedimensionale ofwel meer stralingsintensieve 3D-beelden.

CTG/Doptone tijdens de bevalling

Continue foetale bewaking (CTG) kaan het geboorteproces verstoren.
Als je gebruik van een CTG vergelijkt met regelmatig luisteren naar het hartje met behulp van een doptone blijkt het CTG het risico op een kustverlossing (keizersnede en vacuumpomp) te verhogen. Bij laag-risico bevallingen is aangetoond dat daar geen betere uitkomsten tegenover staan.
Het geboorteproces wordt voelbaar verstoord en ontstaan ​​er onnodige interventies.
Intermitterend luisteren met de doptone blijkt voldoende om het ongeboren kind te bewaken.

medische ultrasone screening

We houden ons hier aan de richtlijnen en adviezen van de KNOV en de NVOG. Dat houdt in dat er een termijnecho en een 20 weken echo aangeboden wordt. Als er meer echo’s medisch noodzakelijk zijn zullen we dat met jullie overleggen.
Als je dat wenst, krijg je uitgebreid informatie over perinatale screening en studies. (NIPT, IMITAS)
Ga voor Meer informatie naar www.pns.nl
Voor de echo’s voor perinatale screening tussen 12+3 weken en 14+3 weken/13 weken echo/IMITAS en 18+3 weken tot 21+3 weken/20 weken echo/SEO verwijzen wij naar een echo centrum in je buurt.