Homeo­pathie

Behandeling

Hoe verloopt een behandeling?

Er vindt een uitgebreid intake gesprek plaats, die gezien de benodigde informatie de eerste keer ruim een uur kan duren.

Na het consult kan het homeopathisch middel(en) direct worden meegegeven. In sommige gevallen is een meer uitgebreide analyse nodig en zal je het middel binnen enkele dagen via de post ontvangen.

Ter controle van de werking van de homeopathische medicatie plannen we meteen een vervolgafspraak. Deze controle wordt afhankelijk van de intensiteit van de klachten binnen 2 tot 4 weken gepland.

Waar nodig hebben we tussendoor telefonisch overleg.